Opiekunowie Wspólnoty

ksiądz Rafał Pleszewa -założyciel i opiekun w latach od 11.2011 do 08.2014r

.Ks. Rafał Pleszewa

ksiądz Hubert Ciachowski -opiekun od 09.2014 r.

Ks. Hubert Ciachowski

 

Patronem wspólnoty po głosowaniu listopadowym i dogrywce grudniowej został wybrany Święty Józef opiekun Maryi i Jezusa