Odwiedziny misjonarzy ze Szczecina

W wakacyjny czas w dniach 8-9.08.2014 roku odwiedzili nas misjonarze ze Szczecina, którzy wracając z Poznania chcieli spędzić z nami trochę czasu. Postaraliśmy się aby odpoczęli i  tak na spokojnie, bez pospiechu -napiętego planu rekolekcji czy warsztatów pokazać okolice naszego miasta. Byliśmy w Gębiczynie, Goraju i Lubaszu.  Była wspólna modlitwa, były rozmowy o Bogu, naszych rodzinach, o wspólnocie.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Wizyta w stolicy

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Wyjazd do Warszawy na coroczne święto całej wspólnoty  był inspiracją do bycia razem ze sobą osób naszej wspólnoty i wyruszając jeden dzień wcześniej zaowocowało odwiedzeniem ciekawych miejsc w stolicy.

Uczestnictwo w Misericordia Fest w Warszawie

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

       „Niech strumienie wody żywej wypłyną z Waszych serc”! To hasło towarzyszyło tegorocznemu Misericordia Fest, spotkaniu, które w dniach 21-22 czerwca odbyło się w Warszawie. W pierwszym dniu rekolekcji rozważaliśmy  fragment Pisma świętego z Księgi Ezechiela 37, 1-6.
Ojciec Antonello – współzałożyciel wspólnoty Przymierze Miłosierdzia – podkreślił, iż w dzisiejszych czasach Bóg wybiera to, co się w świecie nie liczy, po to, aby ukazać swoją moc. Moment uświadomienia sobie, że jesteśmy niczym, jest początkiem drogi z Jezusem. Musimy poczuć się jak wyschnięta kość, by móc prosić o Ducha Świętego, o Jego radość i moc.
Słowo głosił również ojciec Enrico Porcu, który także jest współzałożycielem wspólnoty Przymierza. Tak naprawdę to przymierze wg niego, zostało założone przez Maryję. To Ona pomaga słuchać nam Słowa Bożego. Musimy się do Niej modlić i czuć pragnienie Jezusa. Modlitwa do Maryi pomoże nam w spotkaniu Jej Syna. Kto nie wierzy w pełni, ma wątpliwości – jest martwy.
Po zakończeniu konferencji odbyła się msza św. w kościele pw. Maryi Królowej od Aniołów. Przepiękny kościół, tłumy wiernych, ojcowie, liczni kapłani a w centrum Jezus, to wszystko pozwoliło w pełni przeżyć sobotnią Eucharystię.
       Następnego dnia rozważaliśmy fragment Ewangelii świętego Jana 3, 1-15. Dotyczył on rozmowy Nikodema z Jezusem. Dzięki temu fragmentowi możemy przemienić nasze życie. Dlaczego? Ponieważ Nikodemem może być każdy z nas. Częściowo znamy Pismo Święte, chodzimy do kościoła, przyjmujemy sakramenty, ale nie świadczymy o Jezusie, gdyż boimy się komentarzy ze strony innych. Gdy przychodzimy do Jezusa, On mówi bardzo mało: „Nikodemie, trzeba narodzić się na nowo”. Trzeba narodzić się z wody i z Ducha. Woda w sensie biblijnym oznacza  płodność i czystość. Trzeba umrzeć dla świata, aby żyć dla Jezusa. Jeśli tego nie uczynimy, będziemy martwymi z Ducha, żywymi w ciemnościach.
Jeżeli przestaniemy żyć po swojemu, zawierzymy Bogu całe swoje życie, to On wywyższy nas na krzyżu Swojego Syna. Wtedy z naszych serc wypłyną strumienie  wody żywej. Czy jesteś na to gotowy?
Popołudniowa msza święta, podczas której zostały złożone przyrzeczenia, zgodnie ze statutem Przymierza Miłosierdzia, zakończyła przepiękny czas rekolekcji.
L S

Rekolekcje z ojcem Antonello w Czarnkowie

Dziękujemy Bogu za dany nam czas rekolekcji z ojcem Antonello, który w dniach 16-18.05.2014 roku głosił dla Czarnkowian Słowo Boże. Podczas nauczań i kazań na mszach świętych uczył innego spojrzenia na  oczywiste sprawy z życia codziennego. Mówił, że gdy przygniata nas ciężar win i grzechów mamy zwracać się do Jezusa, który przebacza i daje oczyszczenie. Pokazywał, że Jezus jest  zawsze obecny w naszym życiu, jest Osobą, do której możemy się zwracać. A nawet kiedy zapominamy, że jest z nami, mamy przypomnieć sobie o Jego obecności i wówczas miejsce negatywnych odczuć zajmować będzie radość i pokój od Niego.
W zabawny sposób ukazał, że życie przemija i w każdym momencie mamy być przygotowani na śmierć, ponieważ od Boga zależy
(a nie od nas) schyłek naszego życia. Prowadząc modlitwę przed Najświętszym Sakramentem za jego pośrednictwem Pan Bóg uzdrawiał i dokonywał przemiany wewnętrznej wielu ludzi.

Potwierdzeniem istnienia Boga dla wielu niewierzących do tej pory osób były słowa jednego z czarnkowskich dzieci, które miało spoczynek w Duchu Świętym i zapytane przez ojca „czy widziało Jezusa? Powiedziało „TAK i Jezus patrzył na mnie i powiedział, że mnie kocha na wieki”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA