Misericordia Fest Poznań 20-21.05.2017r.

Za nami czas wielkiego, wspólnego świętowania podczas Misericordia Fest w Poznaniu. Coroczne spotkania z rodziną Przymierza Miłosierdzia są wspaniałym czasem wspólnej modlitwy, uwielbienia Boga, radości serca i ogromu Bożych łask dla naszych wspólnot.

W tym roku rozważania oparte były na fragmencie Ewangelii św. Łukasza (Łk 24, 13-35 ) mówiącym o uczniach idących do Emaus. Ojcowie wczytując się w Boże Słowo, zwrócili uwagę na to, że często jesteśmy właśnie takimi ludźmi, takimi uczniami, którzy odwracają się od Jerozolimy – miejsca śmierci i zmartwychwstania Jezusa, miejsca naszej przemiany duchowej i narodzin nowego człowieka i wracają do Emaus – do swojej przeszłości, do swojego starego życia, do swoich przyzwyczajeń i grzechu. Będąc w drodze, rozmawiają i rozprawiają, czyli dyskutują. Rozmowa prowadzi do porozumienia, do ustalenia wspólnego planu działania, dyskusja natomiast do stawiania na swoim, do rozłamu wspólnoty. Jak  często, może nieświadomie, naśladujemy zachowanie uczniów idących do Emaus? Zamiast rozmawiać i dążyć do jedności, dyskutujemy… Jezus idzie obok nas, a my Go nie widzimy, nie słyszymy, co do nas mówi. Ważne jest, abyśmy dzielili się Bożym Słowem i rozmawiali, a Jezus sam przyjdzie do nas, aby objaśniać nam Pisma…

Ojcowie przekazali również przesłanie dotyczące istnienia i rozwoju wspólnoty, które wskazała Maryja – współzałożycielkaPrzymierza Miłosierdzia. Kluczem do sukcesu jest modlitwa, rozwój(czyli krok do przodu) oraz zgoda i jedność. Ważne, aby robić pojedyncze kroki, bo stawianie dwóch jest niemożliwe i grozi upadkiem.

Po raz kolejny padły również słowa Jezusa: „Kogo mam posłać?” Odpowiedzią na to pytanie było ponad dwieście złożonych przyrzeczeń oraz cicha deklaracja serc kilkuset zgromadzonych osób i tych, którzy być nie mogli…

Chwała Panu za rosnącą w Bożą siłę robotników, bo przecież żniwo wielkie…

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA