Rekolekcje dla małżeństw Kana 11-12.07.2015r

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

KANA – POWRÓT DO ŹRÓDEŁ

Weekend 11 i 12 lipca był dla nas ( 4 par małżeńskich i 1 pary narzeczonych) ważnym czasem spotkania z Bogiem, który jako Początek i Koniec wszystkiego, Dawca życia i Miłości był obecny przede wszystkim w Najświętszym Sakramencie i słowie głoszonym przez Misjonarzy.

Przypomnieliśmy sobie i uporządkowaliśmy ważne treści związane z sakramentem małżeństwa, umocniliśmy się w wierze i przekonaniu, że życie w bliskości z Jezusem jest źródłem nieustającej łaski, która może być jak najlepsze wino, którego nigdy nie zabraknie.

Ufamy, że te dwa dni skupienia się na Bogu i na własnym związku przyniesie owoce, którymi będziemy cieszyć się i dzielić z innymi.

Bardzo dziękujemy organizatorom i posługującym z czarnkowskiego PM za Wasze zaangażowanie, poświęcony czas, modlitwę i życzliwą atmosferę.

Chwała Panu!

Danka

 

MISERICORDIA FEST W SZCZECINIE 13 – 14 czerwca 2015r.

P6140263

13 czerwca 2015 roku Szczecin przywitał „Przymierzaków” z całej Polski, aby wspólnie, już po raz 15 świętować MISERICORDIA FEST. To niecodzienne wydarzenie zgromadziło przedstawicieli wspólnoty Przymierze Miłosierdzia z Warszawy, Torunia, Buku, Wolsztyna, Poznania, Czarnkowa i Szczecina, misjonarzy z Brazylii i Portugalii oraz założycieli wspólnoty – ojców Henrique i Antonello.

Podczas tego dwudniowego jubileuszowego spotkania był czas na modlitwę, spotkanie z Jezusem, rozważania Bożego Słowa a także wspomnienia i podziękowania dla tych, którzy jako pierwsi w Polsce odpowiedzieli Bogu TAK, którzy odważyli się w swoich miastach szerzyć Boże Miłosierdzie, którzy zaczęli głośno mówić o potrzebie wrażliwości i niesienia pomocy drugiemu człowiekowi… Przed piętnastu laty było niewielu, ale ziarno zostało zasiane i przynosi owoc obfity.

Ojcowie, przypominając nieustannie, że twórcą tego pięknego dzieła jest Bóg – Ojciec, skoncentrowali się tym razem w swoich nauczaniach na fragmencie Psalmu 145, 8-9: „Łaskawy jest Pan i miłosierny, nieskory do gniewu i łaski pełen. Dobry jest Pan dla wszystkich, miłosierdzie Jego jest ponad wszystkie dzieła.” Bóg jest Miłością, Bóg kocha człowieka niezmiennie, Bóg zanurza go w Swoim miłosierdziu… Miłość Boża stoi u progu serca człowieka i czeka na decyzję … Jeśli otworzysz Bogu na oścież swoje serce, On będzie mógł dokonywać cudów. Bóg potrzebuje ludzi zdecydowanych, pewnych, odważnych i takich, którzy nie zawahają się zostawić swojego dotychczasowego życia, swojego wygodnego krzesła i pójdą za Nim.

Przeszkodą w podjęciu radykalnych decyzji często jest grzech. Człowiek przyzwyczaja się do grzechu i nie chce lub nie potrafi z niego zrezygnować. Aby iść za Jezusem, czerpać ze zdrojów Jego miłosierdzia, uczestniczyć w Jego chwale, trzeba nam czystych i otwartych serc! Bóg zna nasze słabości, nasze upadki, nasze zranienia, ale chce, abyśmy je nazwali i wyznali w sakramencie pokuty i pojednania, abyśmy stanęli w prawdzie przed samym sobą i w pokorze przed Panem, który nas kocha i wybaczy nam każdą nieprawość. „Wtedy wyznałem przed Tobą swój grzech i nie taiłem swej winy. Powiedziałem sobie: „Wyjawię Panu moje występki”, a Tyś mi odpuścił nieprawość mego grzechu” – mówi Psalm 32, 5. Efektem takiej decyzji człowieka jest niewypowiedziana radość, bowiem „Szczęśliwy, kto dostąpił odpuszczenia nieprawości i przebaczenia grzechu.” (Psalm 32, 1)

Bóg potrzebuje ludzi o czystych sercach, bo tylko tacy mogą głosić Dobrą Nowinę i być autentycznymi świadkami Bożej obecności. Bóg wybrał każdego z nas, wybrał nas spośród wielu, każdego zawołał po imieniu. „Słowo Pana do Jonasza, syna Amittaja: „Udaj się do wielkiego miasta Niniwy i przepowiadaj w nim, bo złość ich dotarła aż do mnie” (Jon 1,1-2) Pan posłał Jonasza – konkretnego człowieka. Pan posyła i nas – każdego, znanego Bogu z imienia, posyła do konkretnego miejsca, w konkretnym celu. „Jonasz jednak postanowił uciec od Tarszisz, daleko od Boga.” (Jon 1, 3) A ty jak zareagujesz na Boże wołanie? Jonasz uciekł od Boga i ściągnął na ludzi nieszczęście i śmierć.

Ojcowie, nawiązując do Księgi Jonasza, zadają i nam pytanie: „Jakże możesz spać?” Jak możemy być ślepi na to, co dzieje się dookoła nas? Demonowi zależy na tym, aby zniszczyć świat. Przyzwyczaja on powoli człowieka do grzechu i sprawia, że to, co w oczach Boga jest podstępne i złe, w oczach człowieka staje się atrakcyjne i dobre. Święty Paweł w Liście do Rzymian mówi: „Nie ulegajcie obyczajom tego świata, lecz przemieniajcie się, odnawiając waszego ducha, abyście umieli rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe Bogu i doskonałe.” (Rz 12,2)

W świecie pełnym rozproszenia i rozkojarzenia, trudno skupić się na rzeczach wartościowych, trudno o modlitwę w ciszy, o szczerą rozmowę z drugim człowiekiem, o zachowanie właściwych relacji z najbliższymi. W świecie pełnym zła coraz trudniej być chrześcijaninem…

Czy chcesz iść za światem, który przemija czy za Słowem Bożym, które trwa na wieki?

Bóg w Księdze Ezechiela mówi: „Ręka Pana spoczęła na mnie”(Ez 37,1). Ręka Boga nie spoczywa na kimś anonimowym, lecz konkretnie na mnie, spoczywa na każdym z nas. Zostaliśmy wyposażeni przez Pana w moc Jego Ducha i tą Mocą mamy ożywiać wyschnięte kości. Bóg daje nam siłę, jest z nami i mówi do nas: „Prorokuj nad tymi kośćmi!” Świat potrzebuje właśnie Ciebie – miej odwagę, by wstać, by powiedzieć Bogu TAK, by iść i głosić Ewangelię.

Chwała Panu za ten wspaniały czas rekolekcji, za Boże Słowo, za Ojców, organizatorów i wszystkich, którzy już powiedzieli Bogu TAK!!!

 

L.C.